Privacy verklaring

Privacy


 1. Inleiding

Fris organizing en styling, gevestigd aan de Ina Boudier Bakkerlaan 8 in Kloetinge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy beleid.

 

Contactgegevens:

www.fris-os.nl

Ina Boudier Bakkerlaan 8

4481DB Kloetinge

+31683878750
info@fris-os.nl 

 

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Fris organizing en styling. Je dient je ervan bewust te zijn dat Fris organizing en styling niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

 

 1. Persoonsgegevens die ik verwerk

Fris organizing en styling verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

 

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens die je openstelt in je profiel op Social Media
 • Naam en adres voor het bedrijf waarvoor je werkzaam bent (zakelijke klant)
 • Gegevens over je activiteiten op mijn website
 • Overige gegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of in een gesprek
 • IP-adres

 

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk


Van klanten verwerkt Fris organizing en styling. de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheid
 • Voor- en na foto’s van de situatie, indien dit herleidbaar is naar een persoon
 • Persoonsgegevens die in het kader van de zakelijke relatie van toepassing zijn, bijvoorbeeld je
  hobby’s en interesses

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan zestien jaar. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@fris-os.nl dan verwijder ik deze informatie.

 

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Fris organizing en styling verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Verzending van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen, appen, schrijven of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je  te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Fris organizing en styling analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Fris organizing en styling verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens
  die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 1. Opslag van uw gegevens

5.1 Google Analytics

De gebruiksgegevens die met Google Analystics verzameld worden, worden op servers van Google opgeslagen. 

5.2 Contactformulier

De persoonsgegevens die via het contactformulier worden verstrekt, worden versleuteld verzonden naar de e-mailserver van Fris organizing en styling. 

 

 1. Hoe lang ik uw gegevens bewaar

Fris organizing en styling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Mijn bewaartermijn is volgens de wettelijke verplichting 7 jaar.

 

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Fris organizing en styling verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fris organizing en styling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


7.1 Google Analystics

De gebruiksgegevens van de website van Fris organizing en styling zijn uitsluitend inzichtelijk voor medewerkers van Fris organizing en styling. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

 

7.2 Contactformulier

De persoonsgegevens die via mijn contactformulier worden verstrekt, zijn uitsluitend inzichtelijk voor medewerkers van Fris organizing en styling.

 

 1. In kaart brengen van websitebezoek

Fris organizing en styling gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Fris organizing en styling gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden dan ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-er,ermee/ .

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door Google.

De gegevens zijn als volgt:
Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie
Bewaartermijn: 26 maanden

 

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fris organizing en styling en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens mailen naar info@fris-os.nl
Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

 

Fris organizing en styling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

 1. Veranderingen

Dit privacy beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op mijn diensten en mijn website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy beleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy beleid te raadplegen.

 

 1. Beveiliging

Fris organizing en styling neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via  info@fris-os.nl 


Fris organizing en styling heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL). Ik verstuur je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Alle gegevens die aan Fris organizing en styling worden verstrekt, worden opgeslagen in een online beveiligde
  omgeving van derden ten behoeve van de dienstverlening. Deze systemen zijn voor Fris organizing en styling middels
  een persoonlijke inlognaam en versleuteld wachtwoord toegankelijk.

 

Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 17-11-2022.